Co zawiera poradnik?

W poradniku wyjaśniam, czym jest asertywność!!!
Jakie są rodzaje postaw, które mylimy z asertywnością!!!
Pokazuję jak zacząć budowanie asertywności!!!
Pokazuję, na moim przykładzie czym jest asertywność!!!

Co zawiera poradnik?

Jakie kwestie są w nim poruszane?

 • Czym jest Polski Ład.

 • Czym jest rezydencja podatkowa.

 • Jak zmienić rezydencję podatkową.

 • Dlaczego zmieniamy rezydencję podatkową.

 • Jak zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Czym jest raj podatkowy.

 • Lista rajów podatkowych.

 • Jakie zagrożenia niesie ze sobą firma w raju podatkowym.

 • Jak się zabezpieczyć przed fiskusem w raju podatkowym.

 • Czym jest wehikuł finansowy.

 • Jak przystąpić do takiego wehikułu.

Co zawiera nasz poradnik!

Wyjaśniamy jak problemy finansowe wpływają na dłużnika!


Pokazujemy możliwe drogi wyjścia z problemów!


Wskazujemy różnice w rodzajach upadłości!

Opisujemy ścieżkę postępowania!

Wskazujemy za oraz przeciw samej upadłości!

Subskrybuj!

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.